Udruga Grip

Udruga je osnovana 2017 godine u Varaždinu na inicijativu Vanje Ilisić, koja je ujedno i predsjednica Udruge. Uz nju dio radnog tima jest i Petra Bregović..

Udruga je osnovana u cilju promicanja socijalne pomoći, zajedništva i socijalne potpore kroz razne motoričke aktivnosti i programe kao pomoć djeci i osobama s invaliditetom, motoričkim i kognitivnim poremećajima. Promicanje aktivnog načina života te pomoć i motivacija osoba s psihofizičkim problemima. Sukladno svojim ciljevima, udruga djeluje na području socijalne djelatnosti i osnovana je u cilju poboljšanja kvalitete života i zdravlja svih korisnika programa terapijskog penjanja.

Kroz djelatnosti Udruge nastojimo promovirati rad sa djecom i osobama sa invaliditetom te dati mogućnost svima, bez obzira na sposobnosti, da se aktivno uključe u zajednicu.

Ciljevi udruge:

• poboljšanja kvalitete života i zdravlja svih korisnika programa terapijskog penjanja u svim njegovim oblicima,

• rehabilitacije i rekreacije za sve kategorije osoba sa i bez invaliditeta,

• integracije osoba s invaliditetom,

• socijalizacije osoba s invaliditetom,

• socijalizacija djece sa poremećajima u ponašanju

• integracija djece sa poremećajima u ponašanju

• prevencije rizičnog ponašanja djece i mladih,

• promicanja volonterizma,

• promicanje aktivnog načina življenja