Penjanje kao terapija

Penjanje se već dugi niz godina provodi u zemljama kao što su Austrija , Švicarska, Njemačka u terapijske i rehabilitacijske svrhe te je njegova upotreba u tom kontekstu široka. Specifičnost penjanja kao terapije jest ta da se radi o individualnom pristupu te je mogućnost prilagodbe i adaptacije velika.

Penjanje potiče razvoj osjećaja hrabrosti, socijalne pripadnosti i samostalnosti. Sportsko penjanje kao terapija za djecu pripada aktivnostima koje ne samo da pogoduje tjelesnom razvoju i koordinaciji, nego se pokazalo izvrsnom aktivnošću koja bitno stimulira centar za ravnotežu, razvija motoričke sposobnosti, poboljšava koncentraciju, jača samopouzdanje i pomaže u rješavanju straha od visine.

Način na koji doživljavamo sebe može se bitno promijeniti. Penjanjem gradimo povjerenje prvenstveno s vlastitim bićem na svim aspektima. Također, gradimo povjerenje s osobom koja nas osigurava, ako govorimo o penjanju s užetom. Razvijamo osjećaj hrabrosti, socijalne pripadnosti i samostalnosti. Učimo kako se u stresnim situacijama kontrolirati i regulirati emocije, čime radimo na emocionalnoj inteligenciji.

Ne postoje ograničenja, radimo sa svima bez obzira postoji li poteškoća, nedostatak ili nešto što ograničava dijete/osobu da funkcionira u svakodnevici.

Nastojimo svaku aktivnost i svakog korisnika promatrati holistički te razvijamo individualne programe prema potrebama korisnika.Područja djelovanja i primjena penjanja u terapijske svrhe:

*razni neurološki poremećaji

* poteškoće u motorici i motoričkom razvoju

*psihološke poteškoće i neravnoteže

*emicionalne poteškoće